A la literatura negrecriminal, que sempre presumeix d’una extraordinària fidelitat a la realitat que ja forma part del seu adn, acostumem a patir la invasió d’elements externs que massa sovint acaben pervertint els propis fonaments del gènere. Fins i tot sense que cap de nosaltres ho pretengui ni en sigui conscient, d’aquest abordatge pirata tan nociu.

I és que tot i que les convencions del gènere permeten tirar d’arquetips i jugar amb moltes de les figures clàssiques de la novel·la negra, hem de tenir molt clar que si apostem per la literatura negrecriminal com a eina per explicar una societat, un món determinat; la importació de figures, personatges, escenaris o situacions procedents d’altres realitats que no tenen res a veure amb la nostra, no fa més que pervertir aquesta voluntat original de reflectir la nostra societat.

Com ens ho farem per explicar amb versemblança una realitat determinada a Catalunya si els nostres personatges són detectius privats o policies turmentats addictes a la feina i a l’alcohol? Si al nostre país els delictes de sang no acostumen a ser investigats per detectius privats, centrats en casos d’assegurances i banyes matrimonials, com és possible que juguem la carta de la credibilitat amb figures importades d’altres realitats?

No hem de perdre de vista l’element literari que ha de ser l’ànima central de tota obra de ficció, és cert, però tampoc podem trair de manera descarada l’esperit crític amb la societat que és inherent al gènere. I si no som capaços d’explicar una societat real i ens inventem personatges i escenaris que no existeixen, aquest voluntat crítica difícilment serà efectiva.

Per tant, la fidelitat a la realitat i l’equilibri entre els arquetips del gènere i la versemblança de la narració és l’únic camí per assolir l’excel·lència d’una literatura que ha d’aspirar a consolidar-se com el termòmetre d’una societatque busca respostes als seus propis problemes. Una literatura que vol esdevenir un retrat fidedigne del nostre temps.