Entrem a una llibreria i, si no tenim molt clar quina lectura volem, acostuma a passar que alguns lectors no saben ni per on començar a tafanejar els llibres de les prestatgeries. Com és possible, si a mi m’encanten tots els llibres?, us preguntareu alguns. Bé, la realitat és que amb l’enorme quantitat d’oferta editorial de què disposem, el més normal és no ser capaços de saber quin llibre començar a fullejar.

La saturació de novetats del mercat editorial català és una realitat –tot i la manca d’espais en moltes llibreries i grans superfícies per a la literatura en català–, perquè cada mes hi ha desenes de nous llibres que passen per sobre dels publicats el mes anterior i que condemnen a les profunditats dels magatzems els que es van publicar fa tres o quatre. Una injustícia, però també una realitat.

El problema és que no hi ha tantes editorials que, en aquest mercat sobredimensionat, mantinguin una planificació de publicacions coherent amb la nostra realitat lectora (la preocupant manca de lectors i els irrisoris índexs de lectura ens maten). Hi ha grans estructures que necessiten un nombre mínim de publicacions per cobrir despeses fixes i no tenen problema per envair les taules de novetats. No ho critico, són criteris empresarials, però també és veritat que per aquest camí ofeguem uns lectors que no tinc gens clar que puguin assumir aquest nivell de publicacions.

El món editorial català està en ebullició i moltes petites editorials volem dir la nostra, sempre pensant que el catàleg que construïm és totalment necessari per a la literatura del país. És evident que alguns tindrem un bon criteri i d’altres ens equivocarem, però en tot cas crec que seria bo ser molt selectius amb les obres que cada editorial publica i apostar per la qualitat en lloc de la quantitat. Evitar la saturació de llibreries i, sobretot, dels lectors.

Llibres del Delicte la nostra política és molt clara en aquest sentit: 6 títols de gènere negre anuals. És la xifra que considerem que l’actual realitat lectora del país pot absorbir, permetent que cada llibre sigui rentable i assoleixi un nombre interessant de lectors, que no deixa de ser el nostre objectiu últim: apropar la bona literatura en català al màxim de lectors que sigui possible.

A més, aquest reduït nombre de novetats ens facilita la selecció d’obres de gran qualitat, ja que la tria entre totes les propostes que ens arriben és dura i només la superen les millors. Amb menys llibres publicats, més estricte ha de ser el criteri de selecció i major qualitat tindran els que es publiquin. I així reduïm la saturació del mercat editorial en català, fins que aconseguim, entre tots, augmentar el gruix de lectors que faciliti l’absorció de més títols.